Nastava

Misliš li na jednu godinu, zasij sjeme, misliš li na desetljeće, zasadi drvo, misliš li na stoljeće, odgoji čovjeka.

- kineska poslovica -

Nastava u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj prati kurikulume nastavnih predmeta Ministarstva znanosti i obrazovanja. Organizira se po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu. Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, nastava se organizira kao razredna, a za učenike od petog do osmog razreda kao predmetna nastava. 

Trenutno je u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj organizirana razredna nastava (1. – 4. r.), a od šk. godine 2021./ 2022. organizirat će se i predmetna nastava za prvu generaciju učenika škole (5. – 8. r.).

Nastava se održava uvijek u jutarnjoj smjeni, a za učenike prvoga i drugoga razreda održava se obvezni, redoviti program produženoga boravka u poslijepodnevnom terminu.

Nastavni predmeti u razrednoj nastavi su podijeljeni na obvezne i izborne. Obvezne nastavne predmete čine: Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Glazbena kultura, Likovna kultura i Vjeronauk. Izborne predmete čine Informatika i Njemački jezik. U školi su organizirani i ostali oblici odgojno-obrazovnog rada, a to su Sat razrednika, Dodatna i Dopunska nastava te Izvannastvne aktivnosti.

Nastavni sat traje 45 minuta, a između sati su osigurani učenički odmori.
Svakodnevno se nastoji kreirati nastava, usmjerena na učenika. U takvoj nastavi učitelj organizira nastavni proces te različitim metodama rada i primjenom suvremenih nastavnih strategija potiče aktivno učenje učenika (razmjena informacija, kritičko mišljenje, donošenje zaključaka na temelju dobrih informacija, preispitivanje i rješavanje problema, promjenjivo okruženje, praktični radovi, razumijevanje i primjena znanja).

Česte izmjene socijalnih oblika rada (frontalni, grupni i individualni) zadržavaju učenikovu pozornost te stvaraju ugodnu razrednu klimu iz koje proizlazi motivacija za učenjem. Važno je istaknuti i uporabu suvremenih medija u nastavi i digitalnih sadržaja koji su temelji održavanja on- line nastave u izvanrednim situacijama (npr. epidemija COVID 19). Značajno mjesto zauzima i vrednovanje kao važan dio odgojno-obrazovnog procesa.

Svakodnevno se izmjenjuju povratne informacije između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (učenik- učitelj- roditelji). Iz razmijenjenih informacija proizlazi pojedinačni pristup u radu sa svakim učenikom i u odgojnom i u obrazovnom smislu.

Sretan učenik, suradljiv i otvoren roditelj te dobro pripremljen i formiran učitelj doprinose cjelovitom razvoju djeteta te otkrivanju i razvoju njegovih talenata i originalnosti.

Katolička osnovna škola u Novskoj je škola cjelovitog odgoja i obrazovanja. Ona pruža zaokružen odgojno-obrazovni projekt prožet kršćanskim i ljudskim vrijednostima. U neprestanoj je potrazi za kvalitetnijim obrazovanjem uz brigu da svakom djetetu pruži ljudsku, duhovnu, intelektualnu i socijalnu formaciju.