Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj. Zahtjev se podnosi usmenim ili pismenim putem na jedan od slijedećih načina:

1) na adresu: Katolička osnovna škola u Novskoj

                       Ulica Tina Ujevića 2/C

                       44330 Novska

2) elektroničkom poštom: ravnatelj@kos-novska.hr

3) putem telefaxa na broj: 044/612-479

4) osobno službeniku za informiranje radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

Katolička osnovna škola u Novskoj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak).

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ovdje možete preuzeti dokumente vezane uz pravo na pristup informacijama.

PRILOŽENI DOKUMENTI
IZVJEŠĆA
Katolička osnovna škola u Novskoj je škola cjelovitog odgoja i obrazovanja. Ona pruža zaokružen odgojno-obrazovni projekt prožet kršćanskim i ljudskim vrijednostima. U neprestanoj je potrazi za kvalitetnijim obrazovanjem uz brigu da svakom djetetu pruži ljudsku, duhovnu, intelektualnu i socijalnu formaciju.