Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Katolička osnovna škola u Novskoj je voditelj obrade osobnih podataka koji utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka, te je dužna donijeti odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i odluku o imenovanju službenika dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu.

U okviru mjera usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Katolička osnovna škola u Novskoj imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci dostupni u nastavku teksta.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Josip Šiško, tajnik škole
Telefon: 044/710-063
Telefaks: 044/612-479
E-mail: tajnistvo@kos-novska.hr

Obveze službenika regulirane su člankom 38. i 39. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

PRILOŽENI DOKUMENTI
Katolička osnovna škola u Novskoj je škola cjelovitog odgoja i obrazovanja. Ona pruža zaokružen odgojno-obrazovni projekt prožet kršćanskim i ljudskim vrijednostima. U neprestanoj je potrazi za kvalitetnijim obrazovanjem uz brigu da svakom djetetu pruži ljudsku, duhovnu, intelektualnu i socijalnu formaciju.