Zašto KOŠuN

Produženi boravak ima sustavan i strukturiran program!

KOŠ u Novskoj pokazuje izvrsnost u organizaciji programa Produženog boravka koji čini Katoličku školu specifičnom, autentičnom i drugačijom od ostalih škola. 

S jedne se strane nudi se sustavan i strukturiran program sadržaja koji daje Školi pravo da boravak učenika nakon redovne nastave naziva nastavom u Produženom boravku, dok je s druge strane ta ista nastava oplemenjena autentičnim individualnim pristupom svakom učeniku. 

Dakle, program Produženog boravka nije svede na pisanje domaće zadaće, a nakon toga igru i čuvanje djece, nego se, uz to, želi otkriti, a potom zadovoljiti i potaknuti interese učenika za različita područja kreativnosti te razvijati njihove talente u smjeru samostalnog i konstruktivnog rada. Mnoge od tih aktivnosti odvijaju se unutar organiziranih radionica od strane voditelja u Produženom boravku te drugih vanjskih suradnika.

Ključ je u individualnom pristupu učeniku!

Pristup učeniku u nastavi nastoji se ostvariti na kreativan način potičući učenike na motivaciju za rad kako bi prevladali u sebi osjećaje dosade i zamornosti. 

Takav rad i učenje omogućen je individualnim pristupom svakom učeniku kojim ga se potiče na aktivan samostalni rad, rad u paru ili u grupi. Učenika se prati u njegovom cjelovitom smislu (u svim njegovim dimenzijama: intelektualnoj, ljudskoj, socijalnoj i duhovnoj) kako bi se potaknuo razvoj i izražavanje njegove vlastite originalnosti. 

Svakom se pojedincu pristupa kao neponovljivoj i jedinstvenoj osobi te se ne može dogoditi da određeni problem ostane neprimijećen. Rješavanju problema se pristupa odmah u trenutku kada se uoči. Individualni pristup omogućen je ograničenim brojem učenika u razredu – najviše do 20 učenika.

Radost i zadovoljstvo učenika i roditelja najbolji su dokaz!

Svaki se roditelj raduje kada se dijete iz škole vraća sretno i zadovoljno, uz svijest da preostalo vrijeme kod kuće može provesti u obiteljskom druženju i zajedništvu ili dopustiti djetetu da se razvija u drugim izvanškolskim aktivnostima

Zadovoljstvo roditelja postaje još veće kada se dijete raduje zbog ponovnog povratka u svoju školu. Upravo to omogućuje Katolička škola svojim radom i djelovanjem kako u redovitoj nastavi tako i u nastavi u Produženom boravku.

KOŠUN U BROJKAMA
0

Broj učenika

0

Broj djelatnika

0

Odlikaša u šk. godini 2020./2021.

0

Broj učenika u produženom boravku

0

Broj dnevnih mliječnih obroka

0

Broj dnevnih kuhanih obroka

Stvaranje vedrog i zdravog duhovnog ozračja u školi!

Katolička škola razvija kod učenika osjećaj da im je njihova škola kao „drugi dom“. U tome ključnu ulogu imaju učitelji koji stvaraju vedro duhovno ozračje (ozračje ljubavi, povjerenja, pozornosti, poštenja, ohrabrivanja i davanja nade). 

Takovo se ozračje posreduje na učenike što ih potom pokreće na dobro djelovanje. Iz toga razloga, učitelju u Katoličkoj školi potrebno je svakodnevno opredjeljenje i odluka za Dobrim, a iz susreta s Njim biva osnažen

Ta dimenzija formacije učitelja odnosi se na njegovu osobnu razinu duhovnosti i ni u kojem slučaju nije nametljivog karaktera u odnosu na učenike i njihove obitelji.

Osim stručnih usavršavanja, vodi se briga i o duhovnoj formaciji svih djelatnika!

Tijekom školske godine održavaju se i duhovne obnove namijenjene duhovnoj formaciji svih djelatnika koja u velikoj mjeri utječe na metodologiju rada. 

Drugim riječima, duhovno izgrađene i stabilne osobe lakše nalaze put kako doprijeti do učenikove nutrine, a preko njih i do roditelja. Napose je to važno u onim situacijama kada učenik proživljava određenu poteškoću ili traumu koja ga čini bespomoćnim i ometa ga u njegovom radu. 

U takvim situacijama Duhom osnažen voditelj pruža podršku učeniku obraćanjem pozornosti na njega, razgovorom, razumijevanjem, prihvaćanjem, ohrabrivanjem i osnaživanjem osobe kroz usmjeravanje na njegove jače strane.

Iskustvo učitelja u provedbi raznih aktivnosti!

Katolička osnovna škola u Novskoj škola je cjelovitog odgoja i obrazovanja. Škola od svog osnutka provodi veliki niz aktivnosti proizašlih iz kurikula nastavnih predmeta i međupredmetnih tema Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Tijekom svog djelovanja, djelatnici Škole stekli su iskustvo te provode razne edukativne, kreativne, kulturne, literarne i sportske aktivnosti. U protekle dvije školske godine (2018./2019. i 2019./2020.) u Katoličkoj školi održano je preko stotinu različitih aktivnosti (projekti, izvannastavne i izvanučioničke aktivnosti, obilježavanja, tematski dani, radionice i dr.) što dokazuje iznimnu dinamičnost održavanja nastave, a potvrđuje snalažljivost, kreativnost i uspješnost organiziranja različitih sadržaja.

Važna nam je suradnja i s vanjskim suradnicima!

Katolička škola može se pohvaliti iznimnom suradnjom s vanjskim suradnicima iz različitih struka, odnosno različitih područja djelovanja. 

Njihov dolazak i sudjelovanje u redovitoj nastavi i u Produženom boravku obogaćuje odgojno-obrazovni rad te utječe na razvoj kritičkog mišljenja učenika

Radi se o izuzetno važnom odnosu po kojemu učenici u njima prepoznaju pozitivne uzore. U toj se suradnji ističu: dr. sc. Zdravko Kedžo, profesor na Sveučilištu u Dubrovniku; Dunja Lakuš, prof. i fonetičarka na RTL-u; Ana Matković, psiholog; Marina Sedlo, magistra pedagogije i njemačkog jezika; Josipa Galić, odgojiteljica u učeničkom domu.