Školski preventivni program školske godine 2023./ 2024.

Školski preventivni program obuhvaća područja preventivnog djelovanja u skladu s razvojnim osobinama učenika. Sadržaji preventivnog integrirani su u redovitu nastavu, satove razrednog odjela, u okvir organiziranoga vremena produženoga boravka i izvannastavne aktivnosti te je na taj način cjelokupni školski rad u funkciji prevencijskog djelovanja.

U provedbu aktivnosti su uključeni svi nastavnici i školska stručna služba.

Socijalne, komunikacijske, emocionalne vještine te odgoj u vjeri važni su zaštitni čimbenici koji doprinose prevenciji školskog neuspjeha, prevenciji ovisnosti, nasilja i drugih rizičnih oblika ponašanja. Preventivne su aktivnosti usmjerene na stjecanje i razvoj životnih vještina i ljudskih vrlina. Jačanjem istih podržava se zdrav razvoj učenika, odnosno pomaže im se da prihvate sebe, nauče skrbiti o svom duhovnom, mentalnom i tjelesnom zdravlju, preuzmu odgovornost za vlastita ponašanja te nauče kako izabrati zdrav način života.

U školskoj godini 2023./ 2024. održane su brojne preventivne aktivnosti za učenike i roditelje.

U okviru područja odgoja u vjeri, učenici i roditelji su prigodno bili aktivno uključeni u molitvene susrete i misna slavlja u Župama blaženog Alojzija Stepinca i sv. Luke Evanđelista te su u okviru produženoga boravka obilježavali spomendane svetaca- uzora u vjeri. Organiziranim susretima jačan je njihov katolički identitet te je potaknut razvoj krišćanskih vrednota.

U prosincu 2023. tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji se obilježava svake godine od 15. 11. do 15. 12., održane su radionice pod nazivom „Sloboda je uvijek in“, za učenike predmetne nastave. Učenici su promišljali o aktivnostima kojima se može ispuniti slobodno vrijeme, a kao najvažnije su istaknuli bavljenje sportom, druženje s prijateljima uz dobru knjigu i društvene igre te boravak na svježem zraku. U grupama su osmišljavali nove društvene igre te ih probali odigrati.

U veljači 2024. održano je 7 radionica na temu „Dan sigurnijeg interneta”. Učenici svih razreda su, u okviru nastave informatike, istražili što znači biti siguran na internetu te su rezultate svojih istraživanja prikazali na digitalnim letcima. Kao najvažniju misao su istaknuli da u virtualnom svijetu treba biti jako oprezan, čuvati svoj identitet te da se u slučaju bilo kojeg neprimjerenog virtualnog susreta treba zatražiti pomoć odraslih osoba.
U istome mjesecu održano je 7 radionica na temu „Odlučujem se za nenasilje”. Učenici su sa svojim učiteljima razgovarali o nasilnim oblicima ponašanja te o koracima koje treba poduzeti u slučaju susreta s nasiljem. Učenici su ispisivali ohrabrujuće poruke i misli te su ih izložili na vidljivo mjesto kao podsjetnik na primjerene riječi i djela koja činimo jedni drugima.

Brojne radionice i aktivnosti s prevenitvnim djelovanjem održane su na satovima razrednika u svim razrednim odjelima. Predvodila ih je školska pedagoginja.

Za roditelje četvrtoga razreda održano je predavanje na temu „Internet i ekrani“, a za roditelje i učenike prvoga razreda organizirano je zajedničko druženje povodom Dana obitelji.

Facebook
Twitter
LinkedIn