Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – Maturalnog putovanja

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude donijelo je u skladu sa člankom 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Odluku o datumu objave i sadržaju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Školske ekskurzije – Maturalnog putovanja. Sastavni dio odluke čini obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.
Javni poziv objavljen je dana 11. ožujka 2024. godine. Rok za dostavu ponuda je osam (8) radnih dana odnosno do 21. ožujka 2024. godine. Potencijalni davatelji usluga su obvezni dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 01/2024.

U privitku je dostupna odluka o datumu objave i sadržaju javnog poziva i obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Predsjednik Povjerenstva: Krunoslav Juraković, ravnatelj škole

Facebook
Twitter
LinkedIn