Prva sjednica Vijeća učenika

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća učenika održana je u utorak, 18. listopada 2023. godine u 12,30 sati. Ravnatelj Krunoslav Juraković pozdravio je sve nazočne učenike i zaželio im dobrodošlicu te dobru i kvalitetnu suradnju i djelovanje unutar Vijeća.

Objasnio je koje su dužnosti svakog učenika koji je član Vijeća učenika. Učenici su među sobom izabrali predsjednika i zamjenika. Predsjednik je Štefan Šobak, učenik 7.a razreda, a zamjenica je Sara Jurić Vladušić, učenica 4.a razreda. Za koordinatoricu Vijeća učenika imenovana je pedagoginja Mirna Šepak.

Pedagoginja je učenike informirala o Poslovniku o radu Vijeća učenika. Poslovnik uređuje djelokrug rada Vijeća, ovlasti, izbor članova Vijeća učenika, prava i dužnosti članova, pripremanje, sazivanje i tijek rada na sjednicama, donošenje odluka, način glasovanja, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, vođenje zapisnika i druga pitanja važna za rad Vijeća. Učenici su pred završetak sjednice mogli postaviti pitanja i dati prijedloge za rad Škole, a dogovorena je i sljedeća sjednica koja će se održati u prosincu.

Facebook
Twitter
LinkedIn