Edukativni kamp o preventivnom sprječavanju pojave ovisnosti

U sklopu projekta „Rastimo zajedno u dobru i vrlinama 2“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Pastoralnom centru katoličkih škola Požeške biskupije u Đulovcu održan je edukativni kamp učenika šestih razreda Katoličke osnovne škole u Požegi i Katoličke osnovne škole u Novskoj.

Kroz četiri integrativne radionice (hrvatski, biologija, vjeronauk, psihologija) poticao se zdrav način življenja koji sprječava pojavnost ovisnosti. Učenici su se različitim pristupima educirali o utjecajima i posljedicama ovisnost s raznih aspekata, a korištene su metode kreativnog izražavanja, debata, literarno izražavanje, metoda pisanja, razgovor. Najvažniji plod ovog kampa bilo je zajedništvo, suradnja, pozitivno izražavanje.

Preventivne aktivnosti su usmjerene na stjecanje i razvoj ljudskih vrlina i životnih vještina kojima se podržava zdrav razvoj učenika, odnosno pomaže im se da prihvate sebe, nauče skrbiti o svom duhovnom, mentalnom i tjelesnom zdravlju, kroz preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i učenje kako izabrati zdrav način života te održavanje pozitivnih odnosa s drugima.

Raznim aktivnostima učenici su razvijali zaštitne čimbenike koji doprinose prevenciji školskog neuspjeha, prevenciji ovisnosti, nasilja i drugih rizičnih oblika ponašanja, a to su socijalne, komunikacijske vještine uz razvoj kritičkog mišljenja, emocionalne vještine te odgoj u vjeri.

Nositelj navedenog projekta je Katolička osnovna škola u Požegi, a partneri na projektu Katolička osnovna škola u Novskoj. Na susretu djelatnika katoličkih škola u Republici Hrvatskoj održanom u Šibeniku u ožujku ove godine, psihologica iz Katoličke osnovne škole u Požegi Ana Matković i učiteljica u produženom boravku u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj Jelena Leko predstavile su ovaj projekt svim sudionicima kao primjer dobre prakse.

Facebook
Twitter
LinkedIn