Odabir udžbenika i drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2023./2024.

Katolička osnovna škola u Novskoj donijela je u skladu s odredbama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine 116/18, 85/22) Odluku o odabiru udžbenika za školsku godinu 2023./2024. i Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2023./2024.

Odluke su dostupne u privitku.

Facebook
Twitter
LinkedIn