Danas mali, sutra veliki majstori

U sklopu projekta „Sam svoj majstor“ koji je financiran iz Zaklade „Hrvatska za djecu“ održane su još dvije radionice „Danas mali, sutra veliki majstori“. Radionice je provela učiteljica tehničke kulture Zrinka Šimičić. Radionice su osmišljene na način da populariziraju STEM, a time i objedinjuju fiziku, tehnički, kemiju, inženjerstvo i dizajn. Učenici su uz pomoć učiteljice i danih uputa izrađivali i spajali dijelove danog zadatka dizajnirajući detalje i završnu obradu. Pri provedbi radionica pristup procesu učenja je kritički, jer učenici jedni drugima procjenjuju izvedbu i pomažu pri izradi.

Podrška roditelja nije nedostajala, jer ni zadatci nisu bili laki. Koristeći se Hobby strojevima na drugoj radionici koji su nabavljeni u sklopu projekta učenici su pokazali svoje vještine i znanje, ali i kreativnost. Izrađivali su tačke, vazu za cvijeće i posude za olovke.
Na trećoj su radionici učenici izrađivali automobile od šper ploča i papira. Zanimljive i zabavne te poučne radionice pokazale su da se kod učenika mogu razviti vještine rješavanjem složenih zadataka i izazova. Učenici su pokazali strpljenje prilikom svladavanja prepreka i razmišljanje izvan okvira.

Učenici su otkrili nova znanja, potaknula se njihova znatiželja, potaknulo se razvijanje motoričkih vještina te su imali priliku izraziti svoja mišljenja i ideje prilikom timskog rada sa svojim vršnjacima uz podršku roditelja.

Facebook
Twitter
LinkedIn