Otvoren Pastoralni centar katoličkih škola Požeške biskupije

U Đulovcu nedaleko Virovitice, 29. kolovoza 2022. požeški biskup Antun Škvorčević blagoslovio je uređene prostore i otvorio Pastoralni centar katoličkih škola Požeške biskupije. Uz predstojnika Ureda za katoličke škole Ivicu Žuljevića, na blagoslovu su sudjelovali ravnatelji, vjeroučitelji i duhovnici te stručni suradnici katoličkih škola iz Požege, Novske i Virovitice.

Pozdravljajući školske djelatnike, biskup je podsjetio na važnost identiteta katoličkih škola u skladu s najnovijim dokumentom Kongregacije – Dikasterija za nauk vjere Identitet katoličke škole za kulturu dijaloga. Istaknuo je da pored onoga što se tijekom nastave redovito poduzima s obzirom na to pitanje smatra važnim omogućiti učenicima i njihovim roditeljima te djelatnicima katoličkih škola Požeške biskupije da u Pastoralnom centru u Đulovcu različitim programima snažnije budu uključeni u nastojanja oko odgojne dimenzije učenika. Kazao je da će Pastoralni centar djelovati kao sastavni dio Odgojno-obrazovnog centra u Požegi. Povjerio je vjeroučiteljima i duhovnicima u katoličkim školama zadaću da osmisle različite programe i način na koji će ih u Centru ostvarivati, počevši od „škole u prirodi“, duhovno-rekreativnih sadržaja, do kampiranja u prirodi, koje su djelatnici katoličkih škola iz Virovitice već ostvarivali. Pastoralni centar treba biti na raspolaganju svim biskupijskim katoličkim školama, a jednako tako i mladima Požeške biskupije pod vodstvom biskupijskog Povjerenstva za pastoral mladih i Povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja. Briga za Centar povjerena je obližnjim katoličkim školama u Virovitici. Biskup je još kazao kako će od osobite važnosti biti sinergija između katoličkih škola i spomenutih povjerenstava, te je pozvao nazočne ravnatelje, duhovnike i vjeroučitelje da svojom zauzetošću zajedno sa svim drugim djelatnicima u školama doprinesu funkcioniranju Centra za dobro mladih ljudi.

Uslijedio je obred blagoslova. Polazeći od naviještenog ulomka iz Poslanice sv. Pavla Kološanima, biskup je kazao kako Apostol ne potiče na usvajanje određenih znanja, nego životnih opredjeljenja. On zna da postoji opći, građanski bonton, pravila pristojnog ponašanja, o kojima valja razgovarati i u njih upućivati djecu i mlade. No, on naglašava i upućuje u svojevrsni bonton vjere, koji polazi od činjenice da smo u krštenju postali „izabranici Božji“, ušli u međusobni odnos koji nismo mi uspostavili jedni s drugima, nego Bog s nama u Isusovu križu kad je sebe do kraja dao za nas te na taj način i nas međusobno duhovno povezao. U tom kršćanskom odnosu, uvjerava nas sv. Pavao, ljubav je središte i najsnažnija sveza, koja se očituje po srcu odjevenu u milosrdnost, dobrostivost, poniznost, strpljivost, blagost, podnošenje jedni drugih, praštanje. Sve su to kvalitete duha koje valja ostvarivati u vlastitom životu i obitelji, a potom u društvenom životu, napose u našim školama. Biskup je pozvao sudionike slavlja neka trajno promišljaju na koji će način u taj Božji svijet najprije uključiti same sebe a onda djecu i mlade koji su im povjereni u katoličkim školama.

Nakon blagoslova, uslijedio je radni dio susreta. Predstojnik biskupijskog Ureda za katoličke škole Ivica Žuljević na početku je pozdravio biskupa Antuna i druge sudionike, te mu je – naznačivši točke Dnevnoga reda – predao riječ. Biskup je zahvalio ravnateljima i drugim djelatnicima za sve što iz svoga iskrena vjerničkog raspoloženja, nastoje činiti u našim školama u međusobnoj suradnji i suodgovornosti. Duhovnike pak i vjeroučitelje podsjetio je na njihovu središnju ulogu u katoličkim školama, u kojima vjeronauk nije tek jedan od predmeta čiji sadržaj treba naučiti, nego evangelizacijski instrument kojim mjesna Crkva uvodi mlade ljude u život po vjeri, i upućuje kako će iz te vjere uspostavljati odnos s Bogom, sa svojim roditeljima i jednih s drugima. Na taj način u katoličkim školama promiče se obiteljska atmosfera s polazišta vjere i doprinosi da one budu prepoznatljive u svom identitetu. Sve ih je pozvao na međusobnu suradnju u odgojno-obrazovnom projektu požeške mjesne Crkve. Osobitu zahvalnost izrekao je Ivici Žuljeviću za usmjeravanje i koordiniranje odgojno-obrazovnih ustanova Požeške biskupije, sastavni dio velike obitelji katoličkih škola diljem svijeta, koje Dikasterij za katolički odgoj u Rimu objedinjuje svojim odredbama i smjernicama.

Potom je predstojnik Ureda Žuljević izvijestio o personalnim promjenama u katoličkim školama Požeške biskupije, predstavivši nove vjeroučitelje i duhovnike Tomislava Dokozu i Mateja Filipovića u Katoličkoj gimnaziji i Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi te Krunoslava Siroglavića u Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u Virovitici. Ravnatelji su potom dali izvještaje o protekloj školskoj godini, postignutim uspjesima učenika te o upisima u novu školsku godinu 2022./2023. Zatim su zajednički razmotrili početak nastave u novoj školskoj godini idućega 5. rujna te primanje prvaša u osnovne škole i gimnazije s posebnim naglaskom na organiziranje produženog boravka. Predstojnik Ureda Žuljević istaknuo je važnost vođenja brige o imovini škole, potaknuo je ravnatelje da racionalno raspolažu materijalnim dobrima, napose s obzirom na poskupljenja energenata te naglasio kako škola u Virovitici iziskuje određena materijalna ulaganja u proširenje prostora. Biskup Antun je među ostalim upozorio na važnost sigurnosnog pitanja u katoličkim školama kojem trebati posvetiti dužnu pozornost.

Nakon zajedničkog objeda sudionici sastanka na čelu s biskupom Antunom uputili su se u obližnji kamp za mlade, kako bi razvidjeli mogućnost suradnje Pastoralnog centra i programa koji se organiziraju u kampu.

Facebook
Twitter
LinkedIn