ODABIR UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

Katolička osnovna škola u Novskoj donijela je u skladu sa odredbama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine 116/18) Odluku o odabiru udžbenika za školsku godinu 2022./2023. i Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2022./2023.

Odluke su dostupne u privitku.

Facebook
Twitter
LinkedIn