Rezultati anonimne ankete o produženom boravku u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj

Jedna od specifičnosti Katoličke osnovne škole u Novskoj je sustavan i strukturiran program nastave u produženom boravku koji je, po odgojno-obrazovnom projektu Katoličke škole, obvezan za učenike 1. i 2. razreda. Ponekad se samo od sebe nameće opravdano pitanje kod zainteresiranih roditelja: „Zašto je produženi boravak obvezan za sve učenike u 1. i 2. razredu?“ Istraživanja su pokazala da se temeljne dobre radne navike te odgovornost prema radu stječu upravo u početnim razredima osnovnoškolskog obrazovanja. To je jedan od ključnih razloga zašto Katolička škola stavlja naglasak te pridaje veliku važnost produženom boravku. Uz to, jednako je važno spomenuti da u takvom produženom boravku ostvaruje se i cjeloviti razvoj učenika koji proizlazi iz njihovog iskustvenog doživljaja da im je njihova škola kao „drugi dom“.
Na temelju toga, u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj, odlučili smo provesti anonimnu anketu među roditeljima učenika 3. i 4. razreda o produženom boravku u našoj školi. Dakle, radi se o roditeljima čija su djeca prošla kroz obvezni program produženog boravka Katoličke škole u 1. i 2. razredu. U anketi, od ukupno 27 roditelja, sudjelovalo je njih 24.

U nastavku donosimo rezultate:

  • Na anketno pitanje o zadovoljstvu produženim boravkom u 1. i 2. razredu, roditelji su ocjenjivali svoje zadovoljstvo ocjenom od 1 („nisam zadovoljan“) do 5 („jako sam zadovoljan“). Od 24 roditelja, 21 roditelj dao je izvrsnu ocjenu (5 – „jako sam zadovoljan“), jedan roditelj je ocijenio svoje zadovoljstvo s vrlo dobrim (4 – „uglavnom sam zadovoljan“), a dva roditelja s dobrom ocjenom (3 – „zadovoljan sam“).
  • Na upit o količini vremena koje je roditeljima bilo potrebno uložiti u rad s učenikom kod kuće (učenje, ponavljanje gradiva, domaća zadaća) za vrijeme pohađanja obveznog produženog boravka u 1. i 2. razredu, roditelji su morali izabrati jedno od četiri ponuđena odgovora: manje od sat vremena dnevno, 1 do 2 sata dnevno, 2 do 3 sata dnevno, 3 i više sati dnevno. Odgovori su sljedeći: 50% roditelja (12 roditelja) odgovorilo je da im je bilo potrebno kod kuće raditi s djecom manje od sat vremena dnevno; 37,5% roditelja (9 roditelja) radilo je s djecom dnevno 1 do 2 sata, a 12,5% roditelja (3 roditelja) radilo je 2 do 3 sata dodatno dnevno s djecom.
  • Slijedeći upit odnosio se na količinu vremena koje je roditeljima potrebno uložiti u rad s učenikom u 3. i 4. razredu, tj. nakon što su učenici završili obavezni produženi boravak u 1. i 2. razredu. Rezultati su: 41,7% roditelja (10 roditelja) odgovorilo je da im je potrebno raditi s djetetom 1 do 2 sata dnevno; 16,7% roditelja (4 roditelja) mora uložiti manje od sat vremena dnevno; 33,3% roditelja (8 roditelja) dnevno provodi 2 do 3 sata rada s djetetom; a 8,3% roditelja (2 roditelja) dnevno mora provoditi 3 i više sati u radu s djetetom.
  • U pitanju o samostalnom radu učenika kod kuće u sadašnjem 3. i 4. razredu, tj. nakon završetka obveznog produženog boravka u 1. i 2. razredu, roditelji su ocijenili rad ocjenom od 1 („nesamostalan je“) do 5 („potpuno je samostalan“). Ocjenom 5 („potpuno je samostalan“) ocijenilo je 25% roditelja (6 roditelja), a ocjenom 4 („uglavnom je samostalan“) ocijenilo je 50% roditelja (12 roditelja). Ocjenu 3 („samostalan je, ali uz veću pomoć“) dalo 16,7% roditelja (4 roditelja), a ocjenu 2 („uglavnom je nesamostalan“) 8,3% roditelja (2 roditelja).
  • U nastavku se donose osobna mišljenja roditelja na pitanje o najvećoj prednosti produženog boravka u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj.

Zaključak:
Iz svega navedenoga može se zaključiti da rezultati ankete pokazuju vrlo uspješan rad produženog boravka u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj. Uočava se da se u velikoj mjeri ispunjava smisao njegove obvezatnosti u 1. i 2. razredu: učenici u višim razredima postaju samostalniji i odgovorniji prema radu, a u većini slučajeva roditeljima nije kod kuće potrebno provoditi puno vremena u školskom radu s njihovom djecom. Važno je napomenuti da, s druge strane, takvo stanje omogućuje više vremena za zajednički obiteljski život roditelja i djece na raznim društvenim područjima te za veće ostvarivanje učenikovih sposobnosti u izvanškolskim aktivnostima. Naposljetku, ističe se izuzetno zadovoljstvo kod gotovo svih roditelja, što dobrim dijelom potkrepljuju njihovi pozitivni komentari.

Facebook
Twitter
LinkedIn